Unia europejska

Jerzy Gawroniak Ośrodek Wczasów Zdrowotnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie nowej usługi w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych u Zbója”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi, tj. wczasów zdrowotnych z trenerem personalnym oparte program profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Koszt kwalifikowalny: 427 000,00 PLN
Dofinansowanie: 191 723,00 PLN

Szanowni klienci,

w związku z Rozporządzeniem z dnia 6.11.2020r. zawieszamy działalność do dnia 17.01.2021r.

Recepcja pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Życzymy zdrowia i powodzenia
Dyrekcja i sztab pracowniczy