Unia europejska

Jerzy Gawroniak Ośrodek Wczasów Zdrowotnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie nowej usługi w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych u Zbója”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi, tj. wczasów zdrowotnych z trenerem personalnym oparte program profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Koszt kwalifikowalny: 427 000,00 PLN
Dofinansowanie: 191 723,00 PLN

Ważna informacja dla gości przyjeżdżających na najbliższe turnusy!

Stosując się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, aby zapewnić Państwu bezpieczny pobyt w naszym ośrodku, każdy pokój przed przyjęciem nowych gości jest dezynfekowany za pomocą zamgławiania środkiem Invexol. W związku z tym zakwaterowanie nowych gości zaczynamy od godz. 14.00.

W miarę możliwości prosimy o zabieranie z sobą na turnus mat do ćwiczeń.